Adresseliste Kvinesdal Musikkorps:                                                                                                                    (Link til Telefonkatalogen her:)

 Navn  Adresse  Poststed  Telefon  Mobil  E-mail    videresendes til>>  Privat e-mail  Instrument
 Bjørn Olav Thune  Askveien 8A   4480 Kvinesdal 46829066  bjornolav@kvinesdalmusikk.com  bthune@gmail.com  Trompet / Kornett
 Aud Berit Mål  Myrveien 31  4480 Kvinesdal

38354761

91302760

  bibbi@kvinesdalmusikk.com

 aud.berit.mal@kvinesdal.kommune.no

 Kornett
 Per Anders Grimstad  Øvre Omland  4480 Kvinesdal 38351444 92403956  peranders@kvinesdalmusikk.com  pagrimstad@gmail.com  Kornett

 Elisabeth Moi Næset 

 Eljestraumvegen 40  4480 Kvinesdal 95184699

 elisabeth@kvinesdalmusikk.com

 elisabeth__88@msn.com

 Kornett
 Einar Egeland  Ribås  4480 Kvinesdal 38351035 48212851  einar@kvinesdalmusikk.com  eegela@online.no  Kornett
 ( Per Verås )    4480 Kvinesdal      per@kvinesdalmusikk.com    Kornett
 Bente Kristin Fossdal  Fossdalsveien 72  4400 Flekkefjord 38323252 98010273  bente@kvinesdalmusikk.com

 fossdal.bente@gmail.com

 Trompet Eb
 Martin Londal  Jerstadmoen 20  4480 Kvinesdal   40880484

 martin@kvinesdalmusikk.com

 londal.martin@gmail.com

 Kornett
 Lisbeth Bergeslien      

 lisbeth@kvinesdalmusikk.com

 lbe@hotmail.no

 Flugelhorn 
         
 Hilde Hellestøl  Høiland  4485 Feda

38352562

 97060766

  hilde@kvinesdalmusikk.com  hilde.hellestol@hotmail.com  Althorn
 Camilla Dunsæd  Vangen 27  4480 Kvinesdal 97510864  camilla@kvinesdalmusikk.com  camilla.dunsaed@live.no  Althorn
 Laila Eiesland   Grønnes  4480 Kvinesdal  38354787 95087915  laila@kvinesdalmusikk.com   bjartne@gmail.com   Althorn 
 Malin B Meland   Kleivsvegen 6  4480 Kvinesdal 93858938  malin@kvinesdalmusikk.com  malin_bm@hotmail.com   Althorn
 Torill M Østerhus       47679320     livosterhus@gmail.com  Althorn
 

 

 
 Åse Merethe Rafoss  Stadionveien 13  4480 Kvinesdal 38351398

90747815

 aase@kvinesdalmusikk.com  aasemerethe@live.com  Bariton
 ( Cathrine V Aagedal )  Furuveien 1  4480 Kvinesdal 38354483 95745246  cathrine@kvinesdalmusikk.com    Bariton
 Odd Arne Røynestad  Raustad  4485 Feda 38350640  99569919  oddarne@kvinesdalmusikk.com  oda-ro@online.no  Bariton
 Ida M Meland  Høiland  4485 Feda 38594407 90872878

 ida@kvinesdalmusikk.comm

 ida_meland@yahoo.no

 Bariton
 ( Sonja Hellestøl )   Svindland   4485 Feda   41453405  sonja@kvinesdalmusikk.com   sonja_k_hell@hotmail.com   Bariton 
 Svein Åge Hellestøl  Høiland   4485 Feda

38352562

97046969

 sveinaage@kvinesdalmusikk.com

 sa-hel@online.no

 Bariton

 Grethe Flikka

 Flikkaveien 32  4400 Flekkefjord

 

90089104

   grethe.flikka@gmai.com  

 

 

 

 

 dirigent@kvinesdalmusikk.com  <-- Denne mail videresendes til Tom  

 Tom Gallatin

 Kvednebakken 6  4473 Kvinlog

38351688

48287900

 tom@kvinesdalmusikk.com

 tom@gallatin.no

 Trombone
 Birthe Mari Brandt  Moi  4480 Kvinesdal 38354027 90631096  birthe@kvinesdalmusikk.com

 keven.solberg@norgespost.no

 Trombone
 Djoerd van Kammen  Slimestadveien 32  4480 Kvinesdal 38353052 41645853  djoerd@kvinesdalmusikk.com

 djovaka@online

 Basstrombone
 Trond Arild Hansen   Lerkelia 10  4460 Moi 51401344 41415996  tronda@kvinesdalmusikk.com  tr-ari@online.no   Trombone 

 

 ( Suzann Evensen )  Nedre Kvinlaug  4480 Kvinesdal 97416089

 susann@kvinesdalmusikk.com

 susannevensen@yahoo.com

 Eb Bass
 Freddy Vik  Vangsmyra 3  4480 Kvinesdal

38350677

91868975

 freddy@kvinesdalmusikk.com  freddy@vangsmyra.com  Eb Bass
 ( Tore Kvinlaug )  Bytningsskaret 10  4432 Hidrasund    90987137

 tore@kvinesdalmusikk.com

 tore.kvinlaug@gmail.com

 Bb Bass
 ( Ingrid Lund )  Feda  4485 Feda 38352644 90019455  ingrid@kvinesdalmusikk.com  ihlund@start.no  Eb Bass
 Bjørn Roar Træland     90471108

 bjornroar@kvinesdalmusikk.com

   Slagverk
 ( Thomas Gallatin )    0166 Oslo 90598042

 thomas@kvinesdalmusikk.com

 gallatin.t@gmail.com  Slagverk

 

           
 Kvinesdal Musikkorps  Styret  4480 Kvinesdal  post@kvinesdalmusikk.com  styret@kvinesdalmusikk.com

Denne siden må skrives ut i "landscape"    (Revidert 27/01/13)